Skip to main content
test

Haemme yhteisölliseen ammattilaisten joukkoomme monipuolista ja taitavaa luokanopettajaa (päätoiminen tuntiopettaja) ottamaan syksyllä vastaan uuden 1. luokan iloineen ja intoineen!

Sinulla on kyky olla läsnä, huomata oppilaat yksilöinä ja rakentaa oppimista heidän vahvuuksilleen. Osaat myös tunnistaa oppilaiden oppimisen haasteita ja vastata niihin kolmiportaisen tuen keinoin. Tiedät, miten oppiminen rakentuu ja näet vaivaa perusteellisen pohjan rakentamiseksi. Sinulla on hyvät ryhmänhallintataidot. Toteutat opetusta ja arviointia monipuolisin menetelmin ja hyödynnät toiminnallisuutta oppimisessa. Sinulla on hyvät yhteistyötaidot ja kyky olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Kodin ja koulun yhteistyötä hoidat aktiivisesti ja rakentavasti.

Jupperin koulu on n. 500 oppilaan alakoulu. Koulussamme on 20 yleisopetuksen luokkaa ja kolme erityisopetuksen pienryhmää luokka-asteilla 1-6. Yhteistyötä tehdään eri luokkien ja luokkamuotojen välillä. Toimimme tällä hetkellä kolmessa erillisessä rakennuksessa. Oppilasta ja oppimista sekä hyvinvointia pidetään koulussamme tärkeänä. Oppilaita osallistetaan sekä oman oppimisensa että koulun arjen suunnitteluun ja aktiiviseen toimintaan. Pyrimme valmistamaan lapsia elämää varten opettamalla heille laaja-alaisia taitoja.

Koulun nimi ja osoite: Jupperin koulu, Veininkatu 24, 02730 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Tehtävä on määräaikainen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme positiivista asennetta, kannustavuutta ja hyviä työyhteisötaitoja. Edellytämme myös sitoutumista tiimityöskentelyyn sekä halua ja osaamista yhteisopettajuuteen ja oman työn ja koulun kehittämiseen. Osaat ja haluat hyödyntää digitaalisuutta oppimisessa ja opetuksessa. Ymmärrät yhteisöllisyyden merkityksen hyvinvoinnille.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä opettaa itse oman vuosiluokan aineet. Arvostamme myös sitä, että annat oppilaille aitoja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/peruskoulut/jupperin-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Pi Yli-Penttilä, pi.yli-penttila@espoo.fi, puh. 040-636 9105

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus, Perusopetus, Jupperin koulu

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.


Osoite: Veininkatu 24, 02730 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat