Luokanopettaja, kaksikieliseen opetukseen, suomi-englanti, Niittykummun koulu - Espoon kaupunki

Luokanopettajan tehtävät kaksikielisellä englanti-suomi luokalla.

Koulun nimi ja osoite: Niittykummun koulu, Niittyportti 3, 02200 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Englannin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe
tai
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset englannin kielen opinnot
tai
opettajankoulutus englannin kielellä sellaisessa maassa, jonka virallinen kieli englanti on.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa, joka osoitetaan kuten kielilaissa ja asetuksessa määrätään.

Edellytämme erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kokemusta ja kykyä sekä halua kehittää yhteisopettajuutta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii joustavuutta, käytännön ongelmanratkaisutaitoa ja sopeutumista nopeastikin muuttuviin tilanteisiin koulun arkipäivässä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hakijassa kehittämismyönteisyyttä, kokemusta koulumme eri opetusmuodoista ja käytännön kokemusta kaksikielisessä opetuksessa sekä yhteisopettajuudessa toimimisesta.

Niittykummun koulu on monimuotoinen alakoulu, jossa on n. 400 oppilasta. Koulussa on neljä eri linjaa: yleisopetus, kaksikielinen opetus en-su, montessoriopetus ja luokkamuotoinen erityisopetus autismin kirjon luokat. Koulu toteuttaa yhteisopettajuutta monin eri tavoin yli linja ja ikäluokkarajojen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/niittykummunkoulu http://niittykumpuketo.blogspot.com/

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa
Maija Sinisalo, rehtori
puh 0505184272, maija.sinisalo@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Niittykummun koulu
Osoite: Niittyportti 3, 02200 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.