Luokanopettaja, Lintulaakson koulu - Espoon kaupunki

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettajan tehtävä Lintulaakson koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Lintulaakson koulu, Linnuntie 13 02660 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään laaja-alaista ymmärrystä kolmiportaisen tuen antamisesta, hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä opettaa teknistä käsityötä.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme matematiikan ja erityispedagogiikan opintoja.

Lintulaakson koulu on kolmisarjainen alakoulu, jossa annetaan laadukasta perusopetusta monipuolisilla opetusmenetelmillä ja nykyaikaisilla opetusvälineillä. Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä 532 ja henkilökuntaa yli kuusikymmentä. Lisäksi meillä toimii kolme esiopetusryhmää, joissa annetaan myös valmistavaa esiopetusta.

Lintulaakson koulussa opiskellaan A1 -englannin kieltä ensimmäiseltä luokalta alkaen. Neljännellä luokalla oppilaat voivat valita vapaaehtoisen A2 -saksan kielen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/lintulaaksonkoulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Petteri Kuusimäki p. 050-464 7775 ja apulaisrehtori Soili Paavola 046-877 1268

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Lintulaakson koulu
Osoite: Linnuntie 13, 02660 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.