Luokanopettaja - Lohjan kaupunki

Lohjalle Tytyrin alakouluun haetaan kevätlukukaudeksi 2021 luokanopettajaa ( 3 lk) määräaikaiseen virkaan ajalle 7.1.2021 - 5.6.2021.
Luokanopettajan työtehtävään kuuluu taito- ja taideaineiden opetusta, myös käsityö kovat materiaalit.
Lisäksi kokemus eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien oppilaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisesta katsotaan eduksi.

Tytyrin koulu on monikielinen ja monikulttuurinen yhteisö, jossa työskennellään asiantuntijatiimeissä, tehdään työtä yhdessä ja toimitaan hyvässä vuorovaikutuksessa sekä henkilöstön että oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Valitun on esitettävä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n Lohjan toimipisteen todistus terveydentilastaan. Lisäksi on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut viikoilla 49 ja 50.

Lisätietoja tehtävästä antaa:
rehtori Erna Huhtala puh. 050 523 0704, erna.huhtala@lohja.fi

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Tutustu työnantajaan

Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 26.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-323-20. Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Tytyrin koulu
Osoite: Linnaistenkatu 9, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka