Skip to main content
test
Luokanopettaja, Madekosken koulu - Oulun kaupunki

Haettavana on PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN määräaikainen virka Madekosken koulussa, Heikkilänkankaan yksikössä lukuvuonna 2023 - 2024.

Madekosken koulussa opiskellaan luokka-asteilla 1.-6. Koulumme toimii kahdessa toimipisteessä. Haemme nyt Heikkilänkankaan toimipisteeseen luokanopettajaa alkuopetukseen. Oppilaita koulussamme on yhteensä n. 180.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Eduksi luetaan suuntautuminen alkuopetukseen sekä innostus STEAM-toiminnan aloittamiseen.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/2704/2023 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 3.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/madekosken-koulu/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Tiina Jokikokko, p. 044 703 9333 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Madekosken koulu (1-6)

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kyytipojantie 2, 90310 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat