Luokanopettaja, Mankkaanpuron koulu - Espoon kaupunki

Luokanopettajan tehtävät 5. luokalla Mankkaanpuron koulussa.

Mankkaanpuron koulu sijaitsee pientaloalueella, vanhan Mankkaan sydämessä. Koulussa on n. 500 oppilasta, reilu 30 opettajaa sekä 5 koulunkäyntiavustajaa. Koulumme on alakoulu, jossa annetaan myös esiopetusta ja valmistavaa opetusta. Mankkaanpurossa on mahdollisuus opiskella kahta pitkää A1-kieltä, englantia ja saksaa. Koulumme on perustettu 1953. Tilojemme ajanmukaisuuden takaa 10 vuotta sitten toteutettu laaja lisärakennus- ja peruskorjaushanke.
Olemme aktiivinen ja iloinen kouluyhteisö, jossa nähdään oleellisena sekä tietojen että taitojen opettaminen. Meille on tärkeää mm. yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, digi -taidot, kestävän tulevaisuuden asiat ja kansainvälisyys.

Koulun nimi ja osoite: Mankkaanpuron koulu, Vanhan-Mankkaan tie 17, 02180 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

http://www.espoo.fi/mankkaanpuronkoulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Johanna Hirmasto, johanna.hirmasto@espoo.fi, 09-81639028

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Mankkaanpuron koulu
Osoite: Vanhan-Mankkaantie 17, 02180 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.