Luokanopettaja (opettajan virka n:o 0029) - Inarin kunta

Luokanopettaja (opettajan virka n:o 0029) - Inarin kunta

Uudelleen haettavaksi: Inarin koulu hakee inarinsaamenkielistä luokanopettajaa 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Opetuskielenä on inarinsaame ja opetus toteutetaan pääosin yhdysluokkaopetuksena. Sijoituspaikkana on palvelussuhteen alkaessa Inarin koulu. Opetusta voi olla myös yläkoulussa.
Virkaan valittavan on toimitettava koulun rehtorille hyväksyttävä terveystodistus ja esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Viroissa, joissa opetuskielenä on inarin-, koltan- tai pohjoissaame, kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi ao. saamen kielen taito. Tällöin katsotaan eduksi, jos hakijalla on esittää joku alla olevista kielitaitoa osoittavista opinnoista tai kielitaitoa osoittavista todistuksista:
- opiskellut pääaineena saamen kieltä (tutkintotodistus opinnoista)
- suorittanut erilliset 60 op:een laajuiset opinnot saamen kielestä (perus- ja aineopinnot)
- opiskellut saamen kieltä lukiossa äidinkielenä ja kirjoittanut sen ylioppilaskirjoituksissa saaden arvosanaksi vähintään cum laude approbaturin (todistukset)
- opiskellut saamen kieltä vieraana kielenä perusopetuksessa ja/tai lukiossa ja omaa kielitutkinnon ylintä arvosanaa vastaavat tiedot ja taidot (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)
- puhuu saamea äidinkielenään ja omaa riittävän saamen kielen kirjallisen taidon (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)

Inarin koulun rehtori, 0400 232 662, marja.seilonen@inari.fi

Inarin kunta, Sivistysosasto
Osoite: Saarikoskentie 4, 99870 Inari

Inarin kunta on 6 800 asukkaan elinvoimainen ja kansainvälinen kunta Ylä-Lapissa. Inarin kunta on työnantaja noin 350 henkilölle.
Inarin koulu on n. 140 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulussa on vuosiluokat 0-9. Inarin koulun opetuskieli on suomi. Opetusta annetaan kolmella kielellä: suomeksi, inarinsaameksi ja pohjoissaameksi.

Tutustu työnantajaan