Luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja suomi-englanti/Primary School Teacher, English language education, Espoo International School - Espoon kaupunki

Luokanopettaja kaksikieliseen tuntiopetukseen, suomi-englanti/Primary School Teacher, English language education, päätoiminen toistaiseksi otettava tuntiopettaja.

Koulun nimi ja osoite: Espoo International School, address Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Englannin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe
tai
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset englannin kielen opinnot
tai
opettajankoulutus englannin kielellä sellaisessa maassa, jonka virallinen kieli englanti on.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa, joka osoitetaan kuten kielilaissa ja asetuksessa määrätään.

Native-level English language proficiency.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

The successful candidate should demonstrate a willingness to team-teach, be kee to teach through inquiry and be comfortable to use technology and versatile teaching methods in the classroom.

Espoo International School is an international, English language comprehensive school with 700 students. We follow the renowned Finnish core curriculum for basic education.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/perusopetus/peruskoulut/yhtenaiset_peruskoulut/espoo_international_school

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Espoo International School
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • ESPOO-03-2641-20
  • 9.8.2021
  • OVTES:in mukainen
  • 7.1.2021 - 21.1.2021 15:45
  • LuokanopettajatOpetus- ja kulttuurialaEspooUusimaa

Lisästietoja antaa Principal Anne-Marie Rapo, firstname.lastname@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Espoo International School
Osoite: Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.