Luokanopettaja, Päivänkehrän koulu - Espoon kaupunki

Kuvaus tehtävästä: Kaksi luokanopettajan tehtävää Päivänkehrän koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2, 02110 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:

- opettajakokemusta, erityisesti kokemusta luokanopettajan työstä
- intoa ja kykyä opettaa kaikkia alakoulun luokka-asteita
- kykyä johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki
- kykyä opettaa pääosin kaikkia alakoulun oppiaineita
- kokemusta erityisen tuen oppilaiden opettamisesta osana omaa opetusryhmää
- kokemusta ja erityisosaamista S2 oppilaiden opettamisesta
- hyvää opetusalan ICT osaamista
- hyviä työyhteisötaitoja
- muita sellaisia tekijöitä, joiden katsotaan voivan vahvistaa Päivänkehrän kouluyhteisön kollektiivista osaamista


Päivänkehrän koulu on alakoulu Espoon Olarissa. Koulussa on oppilaita noin 680, opettajia 45, avustajia 12 ja muuta henkilökuntaa 3. Koululla on kaksi toimipistettä Komeetan toimipiste ja Päivänkehrän toimipiste. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on ruotsin kielistä kielikylpyopetusta, painotettua musiikkiluokkaopetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavan opetuksen pienryhmä.
Luokanopettajan tehtävä sijoittuu 2021-2022 lukuvuonna joko Komeetan tai Päivänkehrän toimipisteeseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/paivankehrankoulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Jukka Sarpila, jukka.sarpila@espoo.fi, 050 518 4333 ja virka-apulaisrehtori Mari Vuokila, mari.vuokila@espoo.fi, 043 8245992

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Päivänkehrän koulu
Osoite: Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.