Luokanopettaja, pohjoissaamenkielinen - Inarin kunta

Luokanopettaja, pohjoissaamenkielinen - Inarin kunta

Uudelleen haettavaksi, Luokanopettaja (opettajan virka n:o 0082), opetuskielenä pohjoissaame., määräaikaisesti ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Kielikylpydidaktiikkaan perustuva opetus. Sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa Ivalon ala-asteen koulu. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Edellisellä hakukierroksella tulleet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen (986/1998) mukaiset.

Viroissa, joissa opetuskielenä on inarin-, koltan- tai pohjoissaame, kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi ao. saamen kielen taito. Tällöin katsotaan eduksi, jos hakijalla on esittää joku alla olevista kielitaitoa osoittavista opinnoista tai kielitaitoa osoittavista todistuksista:
- opiskellut pääaineena saamen kieltä (tutkintotodistus opinnoista)
- suorittanut erilliset 60 op:een laajuiset opinnot saamen kielessä (perus- ja aineopinnot)
- opiskellut saamen kieltä lukiossa äidinkielenä ja kirjoittanut sen ylioppilaskirjoituksissa saaden arvosanaksi vähintään cum laude approbaturin (todistukset)
- opiskellut saamen kieltä vieraana kielenä perusopetuksessa ja/tai lukiossa ja omaa kielitutkinnon ylintä arvosanaa vastaavat tiedot ja taidot (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)
- puhuu saamea äidinkielenään ja omaa riittävän saamen kielen kirjallisen taidon (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)

Lisätietoja

http://www.inari.fi

Ivalon ala-asteen koulun rehtori Pirkko Olli, puh 0400 243 721
sähköposti: etunimi.sukunimi@inari.fi

Inarin kunta, Sivistysosasto, Koulut, Ivalon ala-aste
Osoite: Koppelontie 4, 99800 Ivalo

http://www.inari.fi/palvelut/sivistyspalvelut/koulut

Tutustu työnantajaan