Luokanopettaja - Porin kaupunki

Haemme luokanopettajaa Väinölän kouluun 2. luokan opettajaksi ajalle 24.11.2020-5.6.2021.
Lisäksi englannin ja ruotsin kielen opetusta.

Arvostamme:
- Halua kehittää yhtenäistä perusopetusta
- Halua kehittää yhteisopettajuutta
- Hyviä vuorovaikutustaitoja
- Halua ja valmiutta tukea ja opettaa erilaisia oppijoita
- Halua opettaa eri kieli- ja kulttuuriryhmiä
- Digitaaliseen pedagogiikkaan liittyvää osaamista

Väinölän koulu sijaitsee Väinölän kaupunginosassa, n. 4km Porin keskustasta. Väinölän koulussa opiskelee n. 285 oppilasta. Luokkia on 13 ja opettajia 14, koulunkäyntiohjaajia 4.
Koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa. Pääkoulussa opiskelevat luokat 3.-6., pikkukoulussa luokat 1.-2 ja lukuvuonna 2020-2021 ainakin yksi eskariryhmä ja iltis.

Koulussa on suuri liikuntaan aktivoiva piha, jota hyödynnetään niin opetuksessa, kerhoissa kuin vapaa-ajallakin. Koulussamme korostuu lapsen hyvinvointi ja turvallisuus sekä eteenpäin katsova ja oppilaita osallistava opetus. Vireän ja osaavan henkilöstön avulla hyödynnämme monipuolisesti digitaalisuutta ja oppilaiden yhteistoiminnallisuutta alimmilta luokilta alkaen.

Kelpoisuusvaatimuksena on asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö/rekrytointi, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 3421 ja p. 044 701 9989.

Hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana.

Valitun toimitettava rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja

https://peda.net/pori/perusopetus/koulujen-kotisivut/pl1/vainolankoulu

Tutustu työnantajaan

Rehtori Pirjo Seikkula p 044 7015263, pirjo.seikkula@pori.fi

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, Perusopetus, Väinölän koulu
Osoite: Luodontie 1, 28100 Pori

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.