Luokanopettaja, Postipuun koulu - Espoon kaupunki

Luokanopettaja Postipuun monimuotoiseen kouluun

Koulun nimi ja osoite: Postipuun koulu, Ruutikuja 2, 02650 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta luokanopettajana toimimisesta, hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyyn.

Postipuun koulussa on n. 400 oppilasta. Koulussa toimii yleisopetuksen lisäksi kieli- ja kulttuuriopetuksen ryhmiä sekä lievästi- ja keskiasteisesti kehitysvammaisten oppilaiden ja toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden ryhmiä. Työyhteisömme vahvuuksia ovat oppilaslähtöisyys, vahva ammatillinen osaaminen sekä opetusmuodot ja luokka-asterajat ylittävä opetushenkilöstön yhteistyö.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/postipuunkoulu

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat rehtori Anne Suomala gsm 050 5201339 anne.suomala@espoo.fi tai apulaisrehtori Henna Seppänen 046 8772342 henna.seppanen@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Postipuun koulu
Osoite: Ruutikuja 2, 02650 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.