Luokanopettaja, Rajakylän koulu - Oulun kaupunki

Luokanopettaja, Rajakylän koulu - Oulun kaupunki

Haettavana on PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN määräaikainen virkasuhteinen tehtävä Rajakylän koulussa lukuvuonna 2019 - 2020. Tehtävä sijoittuu 5BC - luokkaan, jonka opetuksesta vastaa kaksi luokanopettajaa. Opetettavina aineina luokanopettajan aineet sekä englanti ja käsityö muille luokille.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Eduksi luetaan sivuaineopinnot ja/tai opetuskokemus englannista ja käsityön opetuksesta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä innostusta työparityöskentelyyn. Koulun painopiste alueina tänä lukuvuonna ovat hyvinvointi ja digitaidot, joten toivomme panostusta näihin osa-alueisiin.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8181/2019 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemukset on toimitettava 26.8.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Lisätietoja antaa rehtori Anne Kumpula, p. 044 703 9268 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Rajakylän koulu 1-9
Osoite: Ruiskukkatie 4-6, 90800 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan