test
Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, Päivänkehrän koulu - Espoon kaupunki

Etsimme joukkoomme innokkaita, innostavia ja opetuksesta kiinnostuneita ruotsin kielikylpyopetukseen luokanopettajia.

Päivänkehrän koulun toimipisteet ovat Komeetta ja Päivänkehrä. Ruotsin kielikylpyopetus järjestetään Päivänkehrän toimipisteessä. Yleisopetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen lisäksi koulussa on painotettua musiikin opetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavaa opetusta. Koulussa on oppilaita noin 700, opettajia 45, avustajia 12 ja muuta henkilökuntaa 3.

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän koulu Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Ruotsin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe
tai
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset opetuskielen opinnot
tai
sellainen opettajankoulutus Ruotsissa, johon on sisältynyt ruotsin kielellä suoritettava opetusharjoittelu.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa, joka osoitetaan kuten kielilaissa ja asetuksessa määrätään.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- opettajakokemusta, erityisesti kielikylpyopetuksesta
- kielikylvyn opetussuunnitelman ja pedagogiikan tuntemusta
- kykyä johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellinen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki
- intoa ja kykyä opettaa kaikkia kielikylvyn luokka-asteita
- valmiutta opettaa myös kaikkia taito- ja taideaineita kielikylvyssä (esim. KS, MU, KU, LI)
- valmiutta opettaa koulun muille kuudesluokkalaisille B1-ruotsia
- hyviä työyhteisötaitoja

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/paivankehran-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Jukka Sarpila, etunimi.sukunimi@espoo.fi, 050 518 4333 ja virka-apulaisrehtori Mari Vuokila etunimi.sukunimi@espoo.fi, 043 824 5992

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus, Perusopetus, Päivänkehrän koulu

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat