Luokanopettaja, sijaisuus, Koulumestarin koulu - Espoon kaupunki

Luokanopettajan sijaisuus 13.8.-31.12.2020 kuudennella luokalla Koulumestarin koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Koulumestarin koulu, Muuralanpiha 3, 02770 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta erilaisten lasten kanssa työskentelystä sekä kokemusta tai halua työskennellä aikuistiimissä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme ryhmänohjaustaitoja, erilaisuuden sietokykyä sekä kokemusta sosiaalisten ja tunnetaitojen opetuksesta. Lisäksi arvostamme koulutusta tai kokemusta musiikin opetuksesta 6. luokalla sekä halua ja uskallusta kokeilla tehdä asioita luovasti ja erilaisin tavoin.

Koulumestarin koulu sijaitsee Espoon Muuralassa. Koulussamme on ensi lukuvuonna noin 310 oppilasta.
Koulussamme korostuu yhdessä tekemisen kulttuuri. Luokanopettajana työskentelet yhtenä tiimin jäsenenä muiden samaa vuosiluokkaa opettavien aikuisten kanssa. Lisäksi luokanopettajana sinun odotetaan osallistuvan omia vahvuuksiasi hyödyntämällä kaikkien samaa vuosiluokkaa käyvien oppilaiden kasvatukseen ja opetukseen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/koulumestarinkoulu

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Pirjo Tornberg, p. 050 331 1472 ( arkipäivisin klo 9 - 15)

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Koulumestarin koulu
Osoite: Muuralanpiha 3, 02770 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.