Luokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Luokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Luokanopettajan virka 800309 Raunistulan koulussa 1.8.2019 lukien.

Hakijalta edellytetään erityisosaamista alkuopetuksesta sekä musiikin opettamisesta vuosiluokilla 1-6.
Eduksi katsotaan kyky vastata musiikkiesityksistä koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://blog.edu.turku.fi/raunistula/

Rehtori Annamari Tulla
p. 040 129 2435
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Raunistulan koulu
Osoite: Oikotie 1-3, Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan