Luokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Luokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Luokanopettajan virka 804501 Teräsrautelan koulussa 1.8.2019 lukien

Edellytetään kykyä ja halua opettaa musiikkia alakoulussa 1.- 6. luokka-asteilla koulun molemmissa yksiköissä. Eduksi katsotaan erinomaiset digitaidot.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://blog.edu.turku.fi/terasrautelankoulu/

Rehtori Johanna Erkkilä
p. 050 4323668.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Teräsrautelan koulu
Osoite: Korkkisvuorenkatu 14, 20320 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan