Luokanopettaja (vakanssinumero 510) - Pöytyän kunta

Luokanopettaja (vakanssinumero 510) - Pöytyän kunta

Pöytyän kunnassa kehitetään kouluverkkoa kolmen yhtenäiskoulun suuntaan. Elisenvaaran yhtenäiskoulun osalta olemme kouluverkon purkamisen osalta siirtymävaiheessa, minkä vuoksi koulu toimii edelleen hajasijoitetusti neljässä eri yksikössä. Uuden koulurakennuksen suunnittelu on käynnissä ja sen oletetaan valmistuvan syksyyn 2022 mennessä, jolloin kylien yksiköiden toiminta lakkaa. Kyrön yksikköön jää, ainakin alkuvaiheessa, 1.-2. luokkien opetus sekä toiminta-alueittain annettavan erityisopetuksen pienluokka.

Pöytyän kunnassa julistetaan haettavaksi luokanopettajan virka yhdistettynä biologian/maantiedon opettajan tehtäviin yläluokilla (vakanssi nro 510). Virka täytetään 1.8.2019 alkaen.

Viran tehtäviin kuuluu siirtymävaiheen aikana luokanopetusta Elisenvaaran yhtenäiskoulun eri yksiköissä ja eri aineissa luokilla 1-6 (esim. taito- ja taideaineet) sekä n. 14 vuosiviikkotuntia 7-9 lk:n biologiaa ja maantietoa. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti, ja palvelussuhteen ehdot Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkaan valittavalta edellytetään monipuolista, uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogista osaamista, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua opetuksen kehittämiseen. Lisäksi arvostetaan osaamista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta.

Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset luokanopettajan virkaan jätetään perjantaihin 31.5.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä palvelutodistuksista toimitetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä, jolloin samalla esitetään alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset. Tarvittaessa hakemuksen liitteineen voi lähettää rehtorille osoitettuna osoitteeseen: Elisenvaaran yhtenäiskoulu, rehtori Mika Virtanen, Kyröntie 16, 21800 Kyrö. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.poytya.fi

Lisätietoja antavat:
Apulaisjohtaja Markus Takala, p. 040 672 3191, markus.takala@poytya.fi
Rehtori Mika Virtanen, p. 0440 868 121, mika.virtanen@poytya.fi

Pöytyän kunta
Osoite: Kyröntie 16, 21800 Kyrö

Pöytyä on yli 8500 asukkaan moderni maaseutumainen kunta Varsinais-Suomessa, runsaan 30 minuutin ajoetäisyydellä Turusta. Kunnan palveluksessa on lähes 500 henkilöä, joista valtaosa työskentelee perusturva- ja sivistystoimialoilla kunnan kolmessa päätaajamassa Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.
Pöytyän kunnan työpaikat ovat savuttomia.

Tutustu työnantajaan