Luokanopettaja, valmistava opetus, Hösmärinpuiston koulu - Espoon kaupunki

Valmistavan opetuksen luokka, luokka-aste 1-2.
Valmistavan opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan suomen kielen taitoa sekä oppimistaitoja.
Oppilaat oppivat monikulttuurisessa ympäristössä toimimaan ja työskentelemään yhdessä tasavertaisina. Yhteistyö kodin kanssa on tiivistä.
Opettajan työparina toimii koulunkäyntiavustaja. Koulumme valmistavan luokkien opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja opetuksessa käytetään joustavia opetusryhmiä. Opetusta viikossa 24 tuntia.

Koulun nimi ja osoite: Hösmärinpuiston koulu, Hösmärinahde 5, 02760 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen hallintaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta.

Hösmärinpuiston koulu on pienten lasten koulu, jossa opiskelee yhteensä noin 80 lasta luokka-asteilla 1-2.
Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii myös Hösmärinpuiston päiväkoti. Koulussamme toimii myös valmistavan opetuksen luokkia.
Joustavat opetusryhmät antavat lapsille mahdollisuuden rikkaaseen ja monikulttuuriseen kasvuun ja kehitykseen. Koulumme visio: Hösmärinpuiston koulussa oppilas kerää uteliaana reppuunsa oppimisen iloa ja arjen taitoja yhdessä toisten kanssa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Hanna Mikkonen p. 040-6393140, hanna.mikkonen@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Hösmärinpuiston koulu
Osoite: Hösmärinahde 5, 02760 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.