Luokanopettaja - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Luttilan koulussa (vuosiluokat 1-6) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 9.8.2021 - 31.7.2022

LUOKANOPETTAJAN SIJAISUUS (vakanssinro 310092).

Tehtävään sisältyy luokanopettajan tehtävät, joihin kuuluu musiikin ja liikunnan opetusta.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Edellytämme sijaisuuteen valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Eduksi luetaan valmiudet musiikin opettamiseen, liikunnan opettamisen taidot sekä hyvät tvt-taidot.

Sijaisuudessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen sijaisuuden vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, sijaisuuteen valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työ-todistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Hakuaika: 3. - 17.5.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi
https://peda.net/varkaus/luttilan-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Tuija Karjalainen
puh. 040 833 7221, email: tuija.karjalainen(a)varkaus.fi

Lisätietoja

Luttilan koulu

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!


Osoite: Savontie 133, 78400 Varkaus
Varkauden kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat