Luokanopettaja vuosiluokilla 1-4 - Limingan kunta

Luokanopettaja vuosiluokilla 1-4 - Limingan kunta

Limingan kunnassa on haettavana
2 määräaikaista luokanopettajan tehtävää vuosiluokilla 1-4 ajalle 1.8.2019-30.5.2020

Ojanperän koulu aloitti toimintansa 1.8.2018. Koulu toteuttaa avoimissa oppimisympäristöissä tiimiopettajuutta. Tämän lisäksi koulussa toimii esiopetus, jossa on aloitettu kielirikasteinen opetus kuluneena lukuvuonna. Kaksikielinen opetus laajenee alkuopetukseen tulevana lukuvuonna ja koulu on verkostoitunut useiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Koulussa toteutetaan myös vuosiluokkiin sitomatonta opetusta 0-2-ryhmässä.

Luokanopettaja 1:
Eduksi luetaan kokemus alkuopetuksesta, musiikin erikoistumisopinnot ja sujuva englannin taito.

Luokanopettaja 2:
Eduksi luetaan kokemus alkuopetuksesta ja tutkivasta oppimisesta/IB-opetuksesta ja sujuva englannin kielen taito.
.
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote
Haastattelun yhteydessä hakijan tulee esittää alkuperäiset kelpoisuuden osoittamat todistukset.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi

Rehtori Raija Johnson p. 040 3581586

Limingan kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Ketunmaantie 80, 91900 Liminka

LIMINKA- kasvukunta Oulun seudulla, on noin 10 000 asukkaan nopeasti kehittyvä kunta, ikärakenteeltaan Suomen nuorin. Kunnan talous on vahva ja sijainti luo hyvät kehittämismahdollisuudet

Tutustu työnantajaan