Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana seuraavat luokanopettajan määräaikaiset tehtävät:

1. Luokanopettaja, sijoituspaikka Lehtikankaan koulu, ajalle 1.8.2021- 31.7.2022. Opetukseen sisältyy käsityön (kovat materiaalit) opetusta.
2. Luokanopettajan sijaisuus, sijoituspaikka Nakertajan koulu, ajalle 1.8.2021- 31.7.2022
3. Luokanopettajan sijaisuus, sijoituspaikka Lohtajan koulu, ajalle 9.8.2021- 4.6.2022
4. Luokanopettaja, sijoituspaikka Kuluntalahden koulu, ajalle 1.8.2021- 31.7.2022
5. Luokanopettaja kaksikielisessä opetuksessa, sijoituspaikka Seminaarin koulu, ajalle 1.8.2021- 31.7.2022. Kokemus alkuopetuksesta katsotaan eduksi, opetus voi sisältää myös S2-opetusta.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallintaa sekä kehittävää työotetta.

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaiset.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n mukaisesti. Tehtäviin valittujen on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä. Koeaika on puolet virkasuhteen kestosta, kuitenkin enintään 6 kk.

Valinnassa otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungin lomautetut ja työnteon keskeytyksellä olevien hakemukset, mikäli he täyttävät kelpoisuusehdot.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 19.5.2021 klo 15.00 sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani.


Kajaanin perusopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen ja sitä johtaa perusopetuksen tulosalueen johtaja.

Kaupungissa on 13 perusopetuksen koulua, joista kaikilla on oma rehtori. Opetusta annetaan 16 eri toimipisteessä. Koulukiinteistöt ovat Kajaanissa kunnossa, koska kaupunki on panostanut koulukiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Lyhyiden välimatkojen ja luonnon läheisyyden ansiosta kouluarjen toteuttaminen on meillä monimuotoista ja vaivatonta.

Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on jo vuosia satsattu tietotekniseen osaamiseen ja oppilaiden henkilökohtaisiin laitteisiin, yhteiseen pedagogiseen kehittämiseen ja oppilashuoltoon. Erikoisluokista musiikki-, liikunta- ja matematiikkaluokat saavat täydennystä lv. 2021-2022 alusta alkaen kaksikielisen opetuksen aloittaessa aluksi 1-4 luokilla.
Tule osaksi osaavaa joukkoamme!

Lisätietoja

https://www.kajaani.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lehtikankaan koulun vs. rehtori, Liisa Halonen, p. 044 7100 143
Nakertajan koulun rehtori, Jukka-Pekka Similä, p. 044 710 0639
Lohtajan koulun rehtori, Soili Luukkonen, p. 044 710 0608
Kuluntalahden koulun rehtori, Ossi Seilonen p. 044 710 0771
Seminaarin koulun rehtori, Sari Moilanen p. 044 710 0569
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@edukajaani.fi

Lisätietoja

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.


Osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sinulle suositellut työpaikat