Luokanopettajan sijaisuus - Liedon kunta

Luokanopettajan sijaisuus - Liedon kunta

Taatilan koulussa on haettavana luokanopettajan sijaisuus (luokka-aste 6.) ajalle 12.8.2019 - 13.12.2019.

Arvostamme vahvaa aineosaamista (myös taito- ja taideaineet) sekä kokemusta yhteisopettajuudesta.

Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Noudatamme tehtävässä yhden (1) kuukauden koeaikaa.

Pätevyyttä osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelussa.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Liedossa 15.5.2019

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Taatilan koulun rehtori Elli Sainio, puh. 040167 7798

Liedon kunta, Sivistyspalvelut, Yleissivistävä opetus, Taatilan koulu
Osoite: Kärpijoentie 24, 21420 Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.

Tutustu työnantajaan