Luokanopettajan sijaisuus - Leppävirran kunta

Luokanopettajan sijaisuus - Leppävirran kunta

Haemme Leppävirran kunnan perusopetukseen luokanopettajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 8.8.2019 -11.11.2019. Sijoituspaikka on Oravikosken koulu. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan (986/1998).

Arvostamme kykyä tiimityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä kykyä erilaisten oppijoiden ohjaukseen.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus. Päätös valinnasta ilmoitetaan hakijoille sähköisesti, ellei hakija erikseen toisin ilmoita.

Lisätietoja

http://www.leppavirta.fi

Lisätiedot: koulunjohtaja Pasi Hannukainen 044 7975514 tai sivistystoimenjohtaja Sari Ihalainen 044 7975669

Leppävirran kunta, Sivistysosasto, Koulutoimi
Osoite: Koulukaarre 2, 71470 Oravikoski

Leppävirta on n. 10 000 asukkaan vireä ja nykyaikainen asuin- ja yrityskunta.
Se sijaitsee valtatie 5:n ja Saimaan syväväylän varressa Kuopion eteläisenä naapurina.
Leppävirta tarjoaa hyvine palveluineen turvallisen ja viihtyisän elinympäristön

Tutustu työnantajaan