Luokanopettajan viransijaisuus 6.8.2019-21.1.2020 - Nokian kaupunki

Luokanopettajan viransijaisuus 6.8.2019-21.1.2020 - Nokian kaupunki

Nokian kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi luokanopettajan viransijaisuus ajalle 6.8.2019 - 21.1.2020 Tottijärvi-Vahalahden koulussa. Tämä sijaisuus koskee 1.-3. luokan luokanopettajan tehtäviä Vahalahden koulussa.

Tottijärvi-Vahalahden koulu koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä. Haettava tehtävä on idyllisessä Vahalahden kyläkoulussa, jossa on kaksi yhdysluokkaa. Hakijalta toivotaan kokemusta alkuopetuksesta ja yhdysluokkaopetuksesta. Lisäetuna katsotaan musiikin, kuvataiteen ja käsityön osaaminen sekä tvt-taidot.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Virkaan valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä Terveystalon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Eerika Liimatta (vs. rehtori Tottijärvi-Vahalahden koulu), eerika.liimatta@nokiankaupunki.fi, 040 133 4469

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Opintie 1, 37310 Tottijärvi

Nokia on kasvava yli 33 000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaupungin vahva tahtotila on elinvoiman lisääminen, mm. kaupungin keskustan kehittämisen ja 3kulman yritysalueen rakentumisen myötä. Ovathan monien suomalaisten menestystarinoiden juuret jo täällä.

Tutustu työnantajaan