Luokanopettajan viransijaisuus Alhoniityn koulussa - Nokian kaupunki

Luokanopettajan viransijaisuus Alhoniityn koulussa - Nokian kaupunki

Alhoniityn koulussa julistetaan haettavaksi luokanopettajan viransijaisuus ajalle 6.8.2019-30.5.2020. Etsimme innostunutta ja taitavaa ekaluokan opettajaa, joka hallitsee myös musiikin opetuksen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti.

Sijaisuuteen valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa rehtori Terhi Lehto, p. 050 3956 246 tai terhi.lehto@nokiankaupunki.fi

Sivistyspalvelut
Osoite: Nokitie 3, Nokia

Nokia on kasvava yli 33 000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaupungin vahva tahtotila on elinvoiman lisääminen, mm. kaupungin keskustan kehittämisen ja 3kulman yritysalueen rakentumisen myötä. Ovathan monien suomalaisten menestystarinoiden juuret jo täällä.

Tutustu työnantajaan