Luokanopettajan virka - Eurajoen kunta

Luokanopettajan virka - Eurajoen kunta

Eurajoen kunnassa on haettavana luokanopettajan vakinainen virka 1.8.2019 alkaen. Hakijoilta edellytetään perehtyneisyyttä digitaalisten työvälineiden ja ohjelmien käyttöön, perehtyneisyyttä uuden ops:n mukaiseen oppimiskäsitykseen sekä valmiutta toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja sekä oma-aloitteisuutta.

Lisätietoja

http://www.eurajoki.fi

Rehtori Pasi Savolainen, pasi.savolainen@eurajoki.fi, 044 4312539

Eurajoen kunta, sivistys; perusopetus
Osoite: Eurajoki

Eurajoki on n. 9300 asukkaan merenrantakunta Satakunnassa. OL 3
rakentamisen myötä Eurajoesta on tullut asukaslukuun suhteutettuna
Suomen kansainvälisin kunta.
Eurajoen kunnan sivistystoimen arvoina ovat hyvinvoinnin edistäminen,kuntalaisten aktivointi ja vanhemmuuden tukeminen. Päämääränämme on tehdä
Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja elää.
Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen
menestystekijä.
Eurajoen kunta on savuton työyhteisö.

Tutustu työnantajaan