Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus - Ylitornion kunta

Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus - Ylitornion kunta

Etsimme Ylitornion kunnan ainiovaaran kouluun

Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaista ajalle 7.1.- 4.7.2019

Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista

Sijaiseksi voidaan palkata myös alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakija oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Tehtävässä on 3 kk:n koeaika.

Hakuaika päättyy 22.11.2019 klo 12:00. Hakemus tulee jättää sähköisesti kuntarekry -palvelun kautta ja siihen on liitettävä kopiot tutkintotodistuksista.

Lisätietoja

http://www.ylitornio.fi

Tutustu työnantajaan

Ainiovaaran koulun rehtori Jouni vuontisjärvi p. 040 8472 172
Sivistysjohtaja Petri Pasanen p. 0400 244 278

Ylitornion kunta
Osoite: Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Ylitornio on n. 4 100 asukkaan ainutlaatuinen kulttuurien kohtaamispaikka. Kunnassa on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, hyvät peruspalvelut sekä yrittäjäystävällinen ilmapiiri. Hyvä palvelutaso, puhdas luonto ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet tekevät Ylitorniosta houkuttelevan asuinpaikan niin nykyisille kuin uusillekin ylitorniolaisille.

Olemme savuton työyhteisö.