test
Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana luokanopettajan vuorotteluvapaan viransijaisuus ajalle 10.1.2021-4.6.2022. Virka on sijoitettu Veikkolan kouluun. Myöhemmästä aloituspäivästä voidaan tarvittaessa sopia.

Vuorotteluvapaan ajaksi sijaiseksi voidaan palkata työ- ja elinkeinotoimistossa
työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka

1. on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaata edeltäneiden 14 kuukauden ajan tai
2. on alle 30-vuotias ja jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut alle vuosi taikka
3. vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias


Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaa täytettäessä käytetään kahden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo.

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi) työavain 397466.

Hakuaika päättyy 9.12.2021 klo 12.00.

Lisätietoja

https://www.kirkkonummi.fi/veikkolan-koulu-1

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Veikkolan koulun rehtori Jussi Roms, puh. 040 5236562 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Lisätietoja

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut, Veikkolan koulu

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi


Osoite: Kisapolku 7, 02880 Veikkola

Sinulle suositellut työpaikat