Luokanopettajana toimiva päätoiminen tuntiopettaja - Nousiaisten kunta

Luokanopettajana toimiva päätoiminen tuntiopettaja - Nousiaisten kunta

Nousiaisten kunnan sivistysosastolla julistetaan haettavaksi

luokanopettajana toimivan päätoimisen tuntiopettajan

toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 12.8.2019 alkaen.

Kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) annetun asetuksen 4 § mukainen pätevyys sekä 9 § mukainen kielitaito.

Palvelussuhteen alkaessa ensisijaisena sijoituspaikkana on Paijulan koulu, ja tehtävässä vaaditaan yhdysluokkaopetuksen hallintaa. Tehtävään valittavalta edellytetään valmiutta opettaa liikuntaa ja käsityötä (kovat materiaalit) sekä hyviä TVT-taitoja.
Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä kyläkouluhenkisyyttä.

Tehtävään valittavan henkilön on 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote nähtäväksi.

Valinnassa noudatamme 4 kuukauden koeaikaa. Nousiaisten kunta on savuton työpaikka.

Tehtävää täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät tehtävän kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä.

Toivomme sähköisiä hakemuksia osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 232074). Sähköiseen hakemukseen voi liittää erikseen ansioluettelon, mutta hakijoiden vertailu perustuu ensisijaisesti sähköisessä rekrytointijärjestelmässä annettuihin tietoihin.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuutta osoittavista opintotodistuksista. Mikäli hakemusta ei tehdä sähköisenä, tulee sekä hakemukseen että kuoreen merkitä Hakemus/Luokanopettajana toimiva päätoiminen tuntiopettaja (Paijula).

Hakuaika päättyy maanantaina 20.5.2019 klo 12.00.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset työ- ja opintotodistukset haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoa tehtävästä antaa Paijulan koulun koulunrehtori Pauliina Kallio puh. 044 4355 360.

Nousiaisissa 6.5.2019

Paijulan koulun koulunrehtori

Lisätietoja

http://www.nousiainen.fi

Paijulan koulun kolunrehtori Pauliina Kallio
Puh. 044 435 5360
pauliina.kallio@edu.nousiainen.fi

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Perusopetus
Osoite: Nousiainen

Nousiainen on lähes 5 000 asukkaan kunta Turun seudulla. Nousiainen sijaitsee valtatien 8 varrella vain 15 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Keskeisen sijainnin ja hyvien liikenneyhteyksien lisäksi kuntalaiset arvostavat luonnonläheistä ja väljää asumista. Nousiaisten on vanhaa asutusaluetta ja alueella on pitkä historia. Tänä päivänä Nousiainen tarjoaa laadukkaat ja toimivat peruspalvelut kaikenikäisille asukkaille. Arjen sujuvuutta arvostavat erityisesti lapsiperheet: joustava päivähoito, hyvä perusopetus ja laadukas lukio sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet houkuttelevat tänne uusia asukkaita. Kunnan asukkaista selvästi keskimääräistä suurempi osa onkin lapsia ja nuoria. Nousiaisten kunta on savuton työpaikka. www.nousiainen.fi

Tutustu työnantajaan