test
Lupainsinööri - Turun kaupunki

Olemme perustaneet uusia vakansseja rakennusvalvonnan vastuualueelle! Haemme lupainsinööriä uuteen vakinaiseen virkasuhteeseen rakennusvalvonnan vastuualueelle.

Rakennusvalvonnan olennaisena tehtävänä on osaltaan huolehtia, että rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Lupainsinöörin tehtävinä on lupavalmistelu ja -päätöksenteko, erityissuunnitelmien käsittely ja työmaakatselmukset sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaus. Lisäksi tehtäviin kuuluu sähköisten järjestelmien kehittäminen (20 %). Etätyön tekeminen on mahdollista.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto taikka aikaisempi ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus rakenteiden suunnittelu- tai tarkastustehtävistä. Eduksi luetaan kokemus sähköisten asiointikanavien kehittämisestä. Arvostamme aktiivista ja asiakasmyönteistä työskentelyotetta sekä kykyä hahmottaa laajempia kokonaisuuksia. Toivomme sinulta yhteistyökykyä paitsi rakennusalan ammattilaisten myös kertarakentajien ja kuntalaisten kanssa.

Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/kaupunkiympariston-palvelukokonaisuus
http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lupapäällikkö Maria Paukio p. 044 907 4062 ke, to ja pe sekä rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi p. 040 130 5803. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.
Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, luvat ja valvonta, rakennusvalvonta

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat