test
Lupakäsittelijä - Lahden kaupunki

Tule LUPAKÄSITTELIJÄKSI Lahden rakennusvalvontaan! Haemme vahvistusta päätöksentekoon toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 3.1.2022 alkaen.

Lahden kaupunkiympäristön rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue on noin 70 henkilön aktiivinen ja yhteistyöhön panostava työyhteisö. Vastaamme mm. rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista, ympäristöterveydestä ja jätehuollosta.

Lupakäsittelijän tehtäviin kuuluvat rakennus- ja ympäristölupalautakunnan viranhaltijoille delegoitujen viranhaltijapäätösten valmistelu ja teko sekä rakentajien ohjaus ja neuvonta. Viranhaltija vastaa rakennushankkeiden käynnistymiseen ja loppuunsaattamiseen liittyvistä rasite- ja yhteisjärjestelypäätösten valmistelusta ja päätösten teosta (MRL 160§), aloittamisoikeuksista ja vakuuksista päättämisestä (MRL 144§) ja niiden käytännön järjestelyistä sekä tarvittavista rakennustöiden jatkoaikaan liittyvistä päätösten teosta (MRL 143§).

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. oikeustradenomi / tradenomi) tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä kokemus työskentelystä rakennusvalvonnassa.

Lisäksi odotamme itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, joustavuutta, paineensieto- ja organisointikykyä, halua oppia uutta, hyvää asiakaspalveluasennetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös hyvää tietoteknistä osaamista.

Arvostamme kokemusta rakennusvalvonnan päätöksenteosta, kykyä suurien linjausten hahmottamiseen ja suunnitelmalliseen rakennusvalvonnan kehittämiseen, sekä työssä tarvittavien ohjelmien (Trimblen Locus (Cloud), E-Permit, Dynasty 10 asianhallinta) hallintaa.

Tehtäväkohtainen palkka on TS:n TVA 6 mukaisesti 3 113,92 euroa kuukaudessa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittavan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hae tehtävää Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta 10.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rakennuslupapäällikkö Markku Sivonen, p. 050 383 6486, markku.sivonen@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Askonkatu 2, 15100 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat