Lupavalmistelija rakennusvalvontaan UUSINTAHAKU - Kirkkonummen kunta

Lupavalmistelija rakennusvalvontaan UUSINTAHAKU - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonta hakee lupavalmistelijaa vakinaiseen virkaan.

Rakennusvalvonta huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä valvomalla rakentamista koskevien säännösten noudattamista. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamisessa sekä käsittelee rakentamista koskevat luvat ja valvoo rakentamista sekä rakennettua ympäristöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, teknikko- tai rakennusmestarin tutkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla kokemus rakennussuunnitteluun tai rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Huomioimme, myös hakijat joilta puuttuu kelpoisuusehtojen mukainen tutkinto (esim. rakennusalan opiskelijat).

Lupavalmistelijan päätehtävä on rakennuslupien, poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen vastaanottaminen sekä ennakkotarkastus. Tehtävään kuuluu myös toimenpide- ja maisematyölupien käsittely sekä myös asiakkaiden neuvonta rakentamiseen ja luvan hakemiseen liittyvissä asioissa. Tehtävien sisältöä ja viran toimenkuvaa voidaan tarvittaessa muokata hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Edellytämme hyviä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme aiempaa kokemusta rakennusvalvontatehtävistä sekä kokemusta sähköisen palvelun kehittämisestä.

Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kasvavan kunnan rakentamista, pienen organisaation välittömän työilmapiirin sekä vakaan työnantajan edut. Kirkkonummella on käytössä liukuva työaika sekä mahdollisuus etätyöntekoon.

Viran työehdot ja palkkaus määräytyvät kuntien teknisten virkaehtosopimuksen mukaisesti. Kokemuksesta riippuen työtehtävän loppupalkka on lisineen n. 2782- 3 400 euroa. Työaika on 36,75 tuntia viikossa.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtävien aloitus sopimuksen mukaan.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti Kuntarekry järjestelmän kautta 27.6.2019 klo 12.00 (hakuaikaa pidennetty) mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. (työavain 228593)

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antavat johtava rakennustarkastaja Daniel Grönroos puh. 040-525 6690 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, Yhdyskuntatekniikan toimiala, Viranomaistoiminnan tulosalue, Rakennusvalvonta
Osoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista.
Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan