LVI-tarkastajan vakituinen tehtävä - Kajaanin kaupunki

LVI-tarkastajan vakituinen tehtävä - Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala, maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue hakee LVI-tarkastajaa rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu yksikköön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

LVI-tarkastajan tehtäviin kuuluu rakennusvalvonnan asiantuntija- ja viranomaistehtävät:
LVI-järjestelmien suunnittelun ja asentamisen ohjaus, työmaavalvonta sekä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja hulevesijärjestelmiin liittyvät tehtävät Kajaanissa. Viran hoitaminen edellyttää vähintään B-ajokorttia. Tehtäviin voi kuulua sopimukseen perustuen LVI-tarkastajan tehtäviä myös muissa Kainuun kunnissa

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu LVI-insinöörin tai -teknikon tutkinto. Eduksi katsotaan kokemus LVI-suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja LVI-järjestelmien rakentamisen johto- ja valvontatehtävistä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tietoteknisiä taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä aikaisempaa kokemusta kunnan rakennusvalvontatehtävistä tai rakennusten energiatehokkuuteen liittyvistä tehtävistä.

Tehtävänä palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Valinnassa voidaan käyttää ulkopuolista arviointia. Ennen toimen vastaanottamista tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 24.10.2019 klo 15.00. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani, kuoreen merkittävä: LVI-tarkastajan virka

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava rakennustarkastaja Hannu Leskinen 044 7100243 ja Kari Huusko rakennustarkastaja 044 7100246

Ympäristötekninen toimiala, maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue
Osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Kajaanin kaupungin tilakeskus hoitaa kaupungin rakennusten rakennuttamistehtävät, keskitetyn tilahallinnon sekä yllä- ja kunnossapidon. Pidämme Kajaanin kaupungin 240 000 m²:n tiloista huolta noin 50 henkilön voimin.

www.kajaani.fi