Invandrarkoordinator för projektet - Kokkolan kaupunki

Kom och utveckla invandrarnas handledning och rådgivning i projektet Welcome Office Kokkola!

Brinner du för problemlösning samt ett mångsidigt och människonära arbete? Inom projektet Welcome Office Kokkola startar en handlednings- och rådgivningstjänst med låg tröskel vars syfte är att göra serviceprocesserna som anknyter till bosättning och integration smidigare och främja invandrarnas delaktighet och sysselsättning. Arbetet består av utvecklingsarbete, samordning av aktörerna samt egentligt servicehandlednings- och rådgivningsarbete. Rådgivning erbjuds vid ett verksamhetsställe som öppnas i Karleby stadsbibliotek och på distans. Öppettiderna planeras i början av projektet men arbetet kan tidvis vara eftermiddagsbetonat eller inkludera enstaka kvällstillställningar.

I arbetet utvecklar du verksamheten tillsammans med klienterna som söker sig till tjänsten och med intressentgrupper (t.ex. läroanstalter, andra integrationsaktörer, näringslivet och myndigheter). Dina styrkor är god samarbetsförmåga och förståelse för hur tjänster utvecklas.

Du har lämplig utbildning och god förståelse för hur samhället fungerar, för servicesystem, för immigration och integration med tillhörande lagstiftning samt hur man söker sig till sysselsättning och utbildning. Alternativt så har du förmåga att snabbt tillägna dig dessa kunskaper.

Inledandet av verksamheten, rådgivningsarbetet via flera kanaler och rapporteringen om projektet förutsätter att du har kommunikations- och it-färdigheter. Din uppgift är också att rapportera om hur projektet framskrider innehållsmässigt och därför räknas erfarenhet av andra projekt som merit.

För att lyckas framgångsrikt i arbetet förutsätts goda språkkunskaper. Förutom goda kunskaper i finska eller svenska förutsätter vi åtminstone goda muntliga färdigheter i engelska. Övriga språkkunskaper betraktas som betydande meriter för den sökande. Som merit räknas också annan språkkunskap (färdighet att ge handledning på det egna språket också på andra språk). Också förståelse för invandrarnas erfarenheter och färdigheter som behövs för att förstå olika kulturer är trumfkort i det här arbetet!

Det regionala och riksomfattande nätverket med rådgivningstjänster och partnerskapsplattformen för rådgivningstjänster stödjer dig i arbetet.

Arbetet är en visstidsanställning och inleds enligt överenskommelse, gärna så fort som möjligt, och pågår till 31.8.2022. I arbetet tillämpas tre (3) månaders prövotid. Examensbetyg och arbetsintyg samt CV begärs av sökande som kallas till intervju. Lönen bestäms enligt AKTA. Vi ber dig att lämna in en elektronisk ansökan inom utsatt tid via www.kuntarekry.fi.

Vi använder anonym rekrytering för att främja jämställdhet och likabehandling. I praktiken betyder det här att man i rekryteringsprocessens första fas inte ska ange exempelvis ålder, modersmål eller kön i arbetsansökans öppna frågor. Även om en del av uppgifterna begärs som bakgrundsinformation, förmedlas inte denna information till den rekryterande personen i den anonyma ansökningsrapporten. Syftet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskompetens och arbetserfarenhet.

Läs mer

http://www.karleby.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

bildningsdirektör Terho Taarna, 044 780 9254, förnamn.efternamn@kokkola.fi
projektarbetare Satu Vihtari, 040 806 5912, förnamn.efternamn@kokkola.fi,under tiden 25.7. - 30.7.

Lär dig mer om oss

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi

Karleby stad, Bildningscentralen

Mellersta Österbottens landskapscentrum Karleby är en tvåspråkig stad som växer och utvecklas. Karleby erbjuder sina invånare ett brett urval av boendealternativ, mångsidiga och goda bastjänster och utmärkta möjligheter till fritidsaktiviteter. Till stadens styrkor hör ett högklassigt utbildningsutbud och ett balanserat näringsliv.

KARLEBY – vi har en bredare horisont.


Adress: Karleby stad, Salutorget 5, 67100 Karleby, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat