Määräaikainen erityisluokanopettaja - Laihian kunta

Laihian yhtenäiskoulussa lisätään erityisopetuksen pienluokkia ja nyt haetaan uutta erityisluokanopettajaa vuosiluokille 5-6. Sijoituspaikka on Kirkonkylän yksikkö yhteistyössä kahden muun erityisluokanopettajan kanssa. Työn kesto 1.8.2019 - 30.6.2020.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika 4 kuukautta.

Laihian kunta on savuton työpaikka.

Apulaisrehtori Aki Timo, aki.timo@edu.laihia.fi, 050 325 6520. Huom! Vasta 29.7. jälkeen.

Laihian kunta
Osoite: Laihiantie 50, 66400 Laihia

Laihia on yli 8 000:n asukkaan kehittyvä ja elinvoimainen maaseutukunta, joka sijaitsee Pohjanmaalla, Vaasan välittömässä läheisyydessä. Erinomainen sijainti Vaasan kupeessa, alueen kasvava elinkeinotoiminta sekä hyvät liikenneyhteydet tekevät Laihiasta vireän ja asukasluvultaan jatkuvasti kasvavan kunnan.
Laihia on viisaan euron kunta, jossa panostetaan järkevään taloudenpitoon ja peruspalveluihin. Yritystoiminta on vilkasta ja elinvoimaista. Kunnassa toimii useita eri teollisuudenalojen yrityksiä, jotka työllistävät merkittävän määrän henkilöitä. Laihia on myös tunnettu ystävällisistä ja palveluhaluisista pienyrittäjistään, joiden asiakkaiksi tullaan kauempaakin.
Vapaa-ajanviettoon kunnassa on tarjolla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, hyviä liikuntapaikkoja ja vireää yhdistys- ja järjestötoimintaa.

Tutustu työnantajaan