Tervatuloa määräaikaiseksi luokanopettajaksi Tervakosken koululle.

Tervakosken koulun 3. luokan tiimiin haetaan sijaista ajalle 10.8.2021-31.7.2022. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä kokemusta opetustyöstä. Opetustehtävään kuuluu englannin kielen opetusta luokanopetuksen lisäksi.

Lisätiedot: Tervakosken koulun rehtori Sisko Lievonen (sisko.lievonen@janakkala.fi) p. 03 6801 760

Kelpoisuus tehtäviin määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan tehtävään sopiva, mikäli tulee valituksi.

Työsuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.janakkala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätiedot: Tervakosken koulun rehtori Sisko Lievonen (sisko.lievonen@janakkala.fi) p. 03 6801 760
Jätä sähköinen hakemus kuntarekry.fi -sivuston kautta 2.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja

Janakkalan kunta, Sivistystoimi, Opetuspalvelut, Tervakosken koulu

Janakkala on vireä, lähes 17 000 asukkaan kunta keskeisellä paikalla vehmaassa Kanta-Hämeessä. Noin 1130 henkeä työllistävä Janakkalan kunta on joustava työnantaja, joka huomioi tarpeet sovittaa työelämä muuttuviin yksityiselämän tilanteisiin. Kuntalaisten hyvä palvelu lähtee hyvinvoivasta henkilökunnasta. Erinomaiseksi asuinkunnaksi tähtäävässä Janakkalassa tehdään aktiivisesti työtä niin johtamisen, prosessien kuin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Terveysliikunnan puolesta puhuva kunta tarjoaa myös henkilökunnalleen hyvät mahdollisuudet liikuntaan.


Osoite: Tervajoentie 6, 12400 Tervakoski

Sinulle suositellut työpaikat