Määräaikainen luokanopettaja (sijaisuus) - Tyrnävän kunta

Meillä on haettavana

Peruskoulun luokanopettajan määräaikainen virka (sijaisuus) ajalle 10.8. - 10.12.2020

Kirkkomännikön koulussa on tulevana lukuvuonna n. 680 oppilasta, joista esi- ja alkuopetuksen oppilaat opiskelevat Kirkkomännikön rakennuksessa ja 3. -6. luokkien sekä erityisluokkien oppilaat Rantaroustin avoimessa oppimisympäristössä. Aikuisia koulussamme työskentelee noin 60.

Koulussamme toteutetaan vahvasti yhteisopettajuutta ja opettajat työskentelevät tiimeissä. Ko. tehtävä sijoittuu 5. luokkaan ja sisältää musiikin ja englannin kielen opetusta.

Toivomme sinulta kiinnostusta ja kokemusta yhteisopettajuudesta ja -suunnittelusta. Olet yhteistyökykyinen tiimityöntekijä. Lisäksi olet kiinnostunut jakamaan sekä uusia että aiemmin oppimiasi tietoja ja taitoja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus toimitetaan 1.6. klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta.


Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Tarja Hietikko, rehtori
sähköpostilla tarja.hietikko@tyrnava.fi tai puhelimitse 25.5. klo 8-10 4971 238

Kirkkomännikön koulu
Osoite: Kirkkotie 3, 91800 Tyrnävä

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!