Määräaikainen, päätoiminen luokanopettaja - Nokian kaupunki

Nokian kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi määräaikainen, päätoiminen luokanopettajan tehtävä ajalle 9.8.2021-4.6.2022 Tottijärvi-Vahalahden koulussa.

Tottijärvi-Vahalahden koulu koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä. Haettava tehtävä on pääasiassa Tottijärven koulussa, jossa opetettavana luokkana on 3.-4. luokka. Luokan opetus toteutetaan osittain yhteisopettajuutena. Lisäeduksi hakijalta katsotaan innostuneisuus käsityön opettamiseen ja yhteisopettajuuteen sekä hyvät tvt-taidot.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa vs. rehtori Eerika Liimatta, p. 040 1334 469 tai eerika.liimatta@nokiankaupunki.fi

Lisätietoja

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Opetustoimi, Tottijärvi-Vahalahden koulu

Nokia on kasvava yli 33 000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaupungin vahva tahtotila on elinvoiman lisääminen, mm. kaupungin keskustan kehittämisen ja 3kulman yritysalueen rakentumisen myötä. Ovathan monien suomalaisten menestystarinoiden juuret jo täällä.


Osoite: Opintie 1, 37310 Tottijärvi

Sinulle suositellut työpaikat