Määräaikainen perusopetuksen tuntiopettaja - Parikkalan kunta

Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana määräaikainen perusopetuksen tuntiopettajan tehtävä ajalle 10.8.2020 - 31.7.2021, kuitenkin enintään siihen saakka kun tehtävän vakinainen hoitaja palaa töihin. Tehtävään sisältyy alakoulun luokanopetuksen ohella käsityön opetusta.

Kelpoisuusehtona on luokanopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset työavaimella nro 298287 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 1.8.2020. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.parikkala.fi
http://www.parikkala.fi/fi/Koulut

Tutustu työnantajaan

rehtori Sarri Aalto puh. 044 781 1241 ja vararehtori Eija Taponen puh. 040 354 9045.

Parikkalan kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus ja lukio
Osoite: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala

Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita esioppilaista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 254 oppilasta ja lukiossa 44 opiskelijaa.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksen, pienryhmäopetuksen sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itsenään kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.

Parikkalan kunta - Savuton työpaikka