Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa Psykologipalveluiden vastuuyksikössä on haettavana pe 08.1.2021 klo 12.00 mennessä, hakuaikaa jatkettu 29.1.2021 klo 12 asti

Määräaikainen PSYKOLOGIN VIRKA lapsi- ja nuorisopsykiatrian vastuuyksikössä Kokkolassa

Tule jakamaan osaamistasi ja samalla oppimaan ja kehittymään lisää psykologin ammatissa vireään ja eteenpäin vahvasti suuntautuvaan, mukavaan työyhteisöön lapsi- ja nuorisopsykiatrialle. Psykologikollegoita yksikössä on entuudestaan 4. Lisäksi työyhteisön ja kollegiaalista tukea tarjoavat kaikki Soiten lähes 30 eri sovellusaloilla toimivaa psykologia. Henkilöstöhallinnollisesti psykologit kuuluvat omaan Psykologipalveluiden yksikköön, jota johtaa psykologi.

Työtehtäviä mietitään joustavasti sekä lapsi- ja nuorisopsykiatrian puolelta ottaen kuitenkin huomioon myös omia vahvuuksiasi ja kiinnostuksen kohteitasi. Virkasuhde on aluksi määräaikainen vuoden 2021 loppuun, mutta tavoitteena on vakinainen virka.

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005). Arvostamme työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa sekä ruotsin kielen taitoa, mutta tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys. Tehtävän hoitamiseen järjestetään tarvitsemasi yksilöllinen tuki ja ohjaus.

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan, joka on kilpailukykyinen.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viransijaisuuden vastaanottamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virassa noudatetaan KVTES:n mukaista koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisätietoja tehtävästä ja palkkauksesta antavat va. johtava psykologi Päivi Häggblom, paivi.haggblom@soite.fi , puh. 044 7232 362 ja vastuuyksikköjohtaja, osastonhoitaja Jaakko Kosonen, jaakko.kosonen@soite.fi, p. 040 653 4064.


Kokkolassa 14.12.2020

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.