test
Määräaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Liedon kunta

Haemme Melukylän päiväkodin pienennettyyn ryhmään määräaikaista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ajalle 1.2.-14.12.2022. Tiimiin kuuluu lisäksesi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. Ryhmässä on 3-5 -vuotiaita lapsia yhteensä 15. Melukylän päiväkoti sijaitsee Liedon keskustan alueella.

Meillä on työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka on työskennellyt päiväkodissa jo vuosia. Lisäksi Melukylän päiväkodissa ja Melukylän päiväkodin esiopetusyksikössä Jokilaakson koululla työskentelee laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka on kaikkien Melukylän päiväkodin ryhmien (7) käytössä. Kunnan varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen henkilöstön tukena työskentelee myös varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti.

Odotamme, että kohtaat lapsen sensitiivisesti ja arvostaen. Positiivinen pedagogiikka näkyy toiminnassamme vahvasti. Toivomme, että sinulla vahvaa pedagogista osaamista ja oma-aloitteista työotetta varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään. Tehtävä edellyttää aktiivista työn kehittämishalukkuutta ja yhteistyötaitoja lasten, vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa sekä kykyä toimia rakentavasti ja yhteisöllisesti.
Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 30 §:n mukainen tutkinto. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Noudatamme valinnassa 5 kuukauden koeaikaa.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtäväkohtainen palkka 2765,24 €/kk.

Tehtävä on haettavana sähköisesti osoitteissa www.kuntarekry.fi, www.lieto.fi ja www.mol.fi.

Liedon kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Melukylän päiväkodin johtaja Riitta Kojo, puh. 050 5406 008

Lisätietoja

Liedon kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.


Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Sinulle suositellut työpaikat