Määräaikaisia sijaisuuksia varhaiskasvatuksessa - Sallan kunta

Haluaisitko tehdä ihmisläheistä työtä? Oletko kiinnostunut toimimaan varhaiskasvatuksessa eri ikäisten lasten parissa? Onko sinulla mahdollisesti jo kokemusta lastenhoidosta tai oletko hakeutumassa alan koulutukseen? Jos vastasit kysymyksiin kyllä, olet mahdol-lisesti etsimämme henkilö!

Sallan kunnan varhaiskasvatuspalvelut sijaitsevat Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa on neljä ryhmää sekä esiopetusryhmä. Varhaiskasvatuskeskuksessa on 80 - 100 asiakaspaikkaa. Henkilöstöä on n. 20.

Haemme joukkoomme eripituisiin sijaisuuksiin ryhmäavustajia ja lastenhoitajia työskentelemään joustavasti eri-ikäisten lasten ryhmissä. Työ on pääasiassa 2-vuorotyötä, mutta edellytämme mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin, viikonloppuisin tai tarvit-taessa öisin.

Toivomme sinulta iloista ja positiivista työskentelyasennetta, oma-aloitteisuutta sekä itsenäisen työskentelyn valmiuksia. Lasten kanssa toimiminen on sinulle luontevaa ja uskallat rohkeasti heittäytyä mukaan varhaiskasvatuksen muuttuviin tilanteisiin. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, olet avoin ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää lastenhoitoon liittyvää osaamistasi työyhteisön tukemana sekä monipuolisia työtehtäviä lasten parissa.

Edellytämme lasten parissa työskentelevien rikostaustaotteen esittämistä tai valmiutta sellaisen hankkimiseen ennen työn aloittamista. Lisäksi odotamme tehtävään valituilta sujuvaa suomen kielen taitoa. Lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lastenhoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Tehtävät täytetään heti mahdollisuuksien mukaan. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävään valittavien on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteri-lain 6.2 §:n mukainen selvitys rikosrekisteristä sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset ennen toimen vastaanottamista.

Hakemus ansioluetteloineen sekä tutkinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan heti tai viimeistään 30.4.2021 klo 16.00 mennessä kuntarekryn (www.kuntarekry.fi) kautta tai osoitteella: Sallan kunta / sivistyspalvelut, Postipolku 3, 98900 Salla tai sähkö-postitse sivistyspalvelut@salla.fi

Lisätietoja

http://www.salla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuspalveluiden johtaja Jarna Pennanen puh. 040 759 0171
Sivistysjohtaja Marja Myllykangas puh. 040 8488 519
Sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Lisätietoja

Sivistyspalvelut

Salla - elinvoimaa erämaassa

3500 asukkaan Salla sijaitsee Itä-Lapissa, maailman suurimman valtion rajalla. Suomen seitsemänneksi laajimmassa kunnassa on tilaa elää ympäröivän luonnon ehdoilla ja sitä hyödyntäen. Salla on kehittynyt maatalousvaltaisesta pitäjästä palveluelinkeinoihin painottuvaksi kunnaksi. Perinteisten poronhoidon ja metsätalouden tapaan Sallan uudemmatkin elinkeinot nojaavat luontoon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Erämaassa selviytyminen vaatii sitkeyttä, menestyminen taas kykyä nähdä haasteet mahdollisuuksina. Sallassa kaikkia kuntalaisia kannustetaan osallistumaan kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Sallan kunnan palvelut ovat joustavia ja asiakaslähtöisiä. Ajanmukaiset ja hyvin hoidetut toimitilat luovat viihtyisän työympäristön. Työterveyshuoltopalvelut järjestää Terveystalo Oy.


Osoite: Postipolku 3, 98900 Salla

Sinulle suositellut työpaikat