Maatalousalan päätoiminen tuntiopettaja - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida - ammattiopisto ja lukio

Etsimme osaavaan joukkoomme Novidan Loimaan toimipaikaan Hämeentien toimipisteeseen maatalousalan päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 13§ ja 17§ koskevien säännösten mukaan sekä seuraavin muutoksin:
Asetus 1150/2017 13§ (Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus)
Asetus 1133/2003 17§ (Kielitaitovaatimukset ammatillisessa koulutuksessa)

Valitulla tulee olla laaja-alainen käytännön työkokemus maatalousalalta. Erityisesti painotamme maatalousteknologian ja koneopetuksen osaamista teoriassa ja käytännössä. Lisäksi vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua ammattialan kehittämiseen yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Eduksi katsotaan kokemus ammatillisesta oppilaitostyöstä. Työtehtävä sisältää myös ryhmänohjausta, näyttöjen arviointia sekä opintoalan toiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi tehtävään kuuluu mahdollisesti osana maatalous- ja logistiikka-alan koulutuspäällikön tehtävät hakijan osaaminen huomioiden.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 7§:n terveydentilaa koskeva selvitys.

Virkasuhteeseen sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.novida.fi

Tutustu työnantajaan

koulutuspäällikkö Iiro Aaltonen
puh. 044 090 1287
iiro.aaltonen@novida.fi
apulaisrehtori Jouko Tevasaari
puh. 040 900 1282
jouko.tevasaari@novida.fi

Novida - ammattiopisto ja lukio
Osoite: Myllykyläntie 8, 32200 Loimaa

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Novida - ammattiopisto ja lukion sekä Novidan oppisopimustoimiston. Opiskelijoita on keskimäärin 2100 ja henkilökuntaa 230.

Koulutuskuntayhtymän toimipaikat tekevät tiivistä ja monipuolista yhteistyötä alueidensa elinkeinoelämän kanssa.

Sinulle suositellut työpaikat