Maisema-arkkitehti - Turun kaupunki

Maisema-arkkitehti - Turun kaupunki

Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Toimiala vastaa myös kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen toteuttamisesta. Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta, seudullisista jätehuollon viranomaispalveluista sekä seudullisista joukkoliikennepalveluista.

Haemme maisema-arkkitehtiä kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueelle, joka vastaa kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnittelusta, kaavoitustoimesta sekä kaupungin maaomaisuuden hankinnasta, kehittämisestä ja luovuttamisesta. Lisäksi palvelualue seuraa yhdyskuntarakenteen kehittymistä.

Tehtäviisi kuuluu hyvinvointia ja elävää kaupunkielämää tukevan julkisen kaupunkitilan kuten Aurajoen rantojen, kaupunkiaukioiden ja puistojen suunnittelu ja suunnittelun ohjaaminen. Osana keskustan kehittämisen kärkihanketta vastaat keskustavalaistuksen suunnittelusta ja sen koordinoinnista. Lisäksi toimit erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Toimen kelpoisuusehtona on yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa suoritettu maisema-arkkitehdin tutkinto. Tehtävässä edellytetään näkemyksellisyyttä ja kykyä hahmottaa ja koordinoida laajoja kokonaisuuksia sekä erinomaisia yhteistyö-, kommunikointi- ja esiintymistaitoja. Lisäksi eduksi luetaan kielitaito, kustannustietoisuus ja sähköisten suunnitteluohjelmien käytön osaaminen.

Maisema-arkkitehti sijoittuu kaavoitusyksikköön, joka vastaa rakennetun ympäristön suunnittelusta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä sekä hyvän yhdyskuntarakenteen ja kaavoitetun maan tuottamisesta. Tavoitteena on viihtyisä, toimiva, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kaavoitusyksikkö vastaa kaupungin rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen sekä niihin liittyvän osallistamisen järjestämisestä ja selvitysten laatimisesta. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös poikkeamispäätösten sekä suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelu.

Kaavoitusyksikkö jakaantuu yleis- ja asemakaavoitukseen. Asemakaavoitus vastaa rakennetun ympäristön suunnittelusta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä. Yleiskaavoitus vastaa mm. ajantasakaava ja kaavavaranto -tietojärjestelmien ylläpidosta sekä hulevesien hallinnan ja vesihuollon kaavoituksellisesta kehittämisestä.

Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Tarjoamme sinulle haastavan ja vastuullisen työn, innostuneen työilmapiirin ja asiantuntevan organisaation tuen, nykyaikaiset työvälineet ja mahdollisuuden itsesi kehittämiseen voimakkaasti kehittyvässä kaupungissa.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/kaupunkiymparistotoimiala

Kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari, p. 050 558 9214
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Kaavoitus
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan