Skip to main content
test
Maisema-arkkitehti - Vaasan kaupunki

Haemme maisema-arkkitehtia.

Olet tervetullut energiastaan ja historiastaan tunnettuun sopivan kokoiseen seudun keskukseen vaikuttamaan yhdyskuntasuunnittelun eri mittakaavatasoilla tulevaisuuden ratkaisuihin. Odotamme sinua meidän moniammatilliseen, keskustelevaan ja yhdessä oppivaan joukkoon.

Tehtäviin kuuluu viheraluesuunittelu, Vaasan viherstrategian kehittäminen, julkisten ulkotilojen yleissuunnittelu ja teemaan liittyvä vaikutusten arviointi mm. asemakaavojen pohjaksi, kaupunkimaiseman kehittymiseen ja toteutukseen liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tehtäväaIueisiin Iiittyvien konsulttitöiden ohjaus.

Lisäksi tehtäviin kuuluu asemakaavojen laadintaan osallistuminen, erillisselvitysten laatiminen, maisematyölupien valmistelu, seudullinen yhteistyö, viranomais- ja osallisyhteistyö sekä asiakaspalvelutehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on maisema-arkkitehdin tutkinto (MA) tai vastaava ympäristöalan ylempi korkeakoulututkinto, joka pitää sisällään viheralueiden suunnittelua.

Kielitaitovaatimuksena on joko suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme kokemusta viheraluesuunnittelusta.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja sekä tehtäviin liittyvien tietoteknisten ohjelmien hallintaa- ja omaksumiskykyä.

Maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen liittyvän ja muun ympäristölainsäädännön sekä julkishallinnon tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme monipuolisia tehtäviä asemakaavojen osa-alueilla.

Tarjoamme etuja kaupungin palveluihin ja lounasravintoloihin sekä e-passin kulttuuri- ja liikuntaedun. Meillä työtä tehdään joustavasti elämäntilanne huomioiden etänä ja tai toimistolla.

Tarjoamme hyvät kehittymismahdollisuudet: tuemme omaehtoista kouluttautumista sekä tarjoamme koulutuksia ja valmennusohjelmia.

Koeaika kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus).

Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Aikaisemmissa hauissa 12.-28.10.2022 ja 2.-23.11.2022 hakeneiden hakemukset huomioidaan.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso puh. 040 550 0757

Lisätietoja

Kaavoitus

Kun kävelet kadulla, avaat vesihanan tai hengität puhdasta ilmaa, käytät kaupunkiympäristö toimialan tarjoamia palveluita ja hyödynnät valvomaamme ympäristöä. Osaajamme huolehtivat Vaasan teknisestä rakenteesta ja teknisistä palveluista. Palvelemme muun muassa kiinteistö-, mittaus-, kaavoitus-, katu- ja viheralueasioissa.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat