Maksatustarkastaja - Maakunnat

Lapin liitto julistaa haettavaksi
 
MAKSATUSTARKASTAJAN VIRAN
 
Maksatustarkastaja vastaa osaltaan Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toteuttamisesta Lapin liitossa. Maksatustarkastaja toimii maksatuspäätösten valmistelijana ja esittelijänä. Maksatustarkastajan tehtäviin kuuluvat myös maksatusneuvonta, hankkeiden maksatuskoulutus ja maksatuskäytäntöjen kehittäminen.
 
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa ja rakennerahastotoiminnan tuntemusta. Valinnassa painotetaan monipuolista kokemusta hanketoiminnan maksatuspäätöksiin liittyvien tehtävien hoitamisesta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää Euroopan unionin tukikelpoisuussääntöjen ja kansallisten ohjeiden tuntemusta sekä riittävää kielitaitoa. Lisäksi arvostamme hyvää yhteistyökykyä sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Virkasuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Käytännön kokemus EU:n rakennerahasto-ohjelman maksatustarkastajan tehtävän hoitamisesta katsotaan hakijalle eduksi.
 
Palkkaus määräytyy liiton palkkausjärjestelmän mukaisesti palkkaluokkaan 5. Viran täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.
 
Lapin liitolle osoitetut hakemukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa 17.6.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostilla rekry@lapinliitto.fi merkinnällä ”Maksatustarkastajan virka”.
 
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Raimo Holster puh. 040 8239510.
 
Rovaniemellä 28.5.2019
 
Lapin liiton hallitus

Lisätietoja

http://www.lapinliitto.fi

hallintojohtaja Raimo Holster puh. 040 8239510

Maakunnat, Lapin liitto
Osoite: Hallituskatu 20 B, 4. krs, 96100 Rovaniemi

 Lapin liitto on kuntayhtymä, joka vastaa alueellisesta kehittämisestä edunvalvonnasta ja maakuntakaavoituksesta sekä pelastustoimesta.

Tutustu työnantajaan