Skip to main content
test


Lovisa stad söker en

MARKBYGGMÄSTARE

till en ordinarie tjänst.

Markbyggmästaren leder underhållsteamet i samarbete med byggmästaren och planmästaren. Markbyggmästaren arbetar på infrastrukturavdelningen. Uppgifterna består huvudsakligen av byggande, underhåll och byggherreverksamhet i egen regi inom anläggningsarbeten och övervakning av byggande inom hela uppgiftsområdet. Markbyggmästaren deltar också i vinterunderhållets väderjour för gatorna.

Behörighetskrav:
Behörighetskravet för tjänsten är lämplig utbildning på minst byggmästarnivå och praktisk förtrogenhet med branschens uppgifter. Tjänsten kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i det ena inhemska språket. Av sökanden krävs B-körkort och möjlighet att använda egen bil.

Tjänsten förutsätter flexibilitet, effektivitet, god motivation, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Det viktigaste är en positiv inställning och vilja att lära sig. I tjänsten ingår också självständigt arbete. Den anställda blir inskolad i uppgifterna och får vid behov handledning i användningen av program.

Arbetstiden är 38,25 timmar per vecka. Under vinterperioden har markbyggmästaren väderjour cirka var fjärde vecka i perioder om en vecka.

Markbyggmästaren är underställd infrastrukturchefen.

Vid tillsättandet av ordinarie tjänster tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs till tjänsten ska innan hen tillträder tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönesättningen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal, TS.

Skicka in din elektroniska ansökan via länken på adressen www.loviisa.fi/sv/lediga-arbetsplatser/ senast 17.7.2022.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar besvaras av infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, e-postadress markus.lindroos@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Lovisa stad

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Loviisa, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat