Matemaattisten aineiden aineenopettaja - Siikalatvan kunta

Siikalatvan kunnan koulutoimessa julistetaan uudelleen haettavaksi vakinaista täyttämistä varten perusopetuksen matemaattisten aineiden aineenopettajan virka 1.8.2019 alkaen Pulkkilan peruskoululla.

Opetettavat aineet: yläkoulun matematiikka, fysiikka ja kemia sekä mahdolliset erityistehtävät.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan.
Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä työ- ja palvelutodistukset.
Hakuaika päättyy 25.6.2019 klo 15.00.

Aikaisempia hakemuksia tähän virkaan ei oteta huomioon.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Siikalatvan opettajien virat ovat kunnan virkoja ja niiden sijoituspaikka voi muuttua koulujen tarpeiden mukaan.

Siikalatvan kunta on savuton työpaikka.

Hakemus Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja antavat:
Rehtori Juha Arbelius, puh. 044 5118 255, sähköposti: juha.arbelius@siikalatva.fi
Koulutoimenjohtaja Päivi Myllylä, puh. 044 5118 210, sähköposti: paivi.myllyla@siikalatva.fi

Koulutoimi
Osoite: Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila

Siikalatva on elävän maaseudun kunta Suomen keskipisteessä. Kunnassa on neljä kirkonkylää, toimivat peruspalvelut ja hyvän elämisen edellytykset.

Tutustu työnantajaan