Matemaattisten aineiden lehtori - Haapaveden kaupunki

Matemaattisten aineiden lehtori - Haapaveden kaupunki

Jatketaan Haapaveden yläkoulussa avoinna olevan perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin (vakanssi nro 305) virkavapaan sijaisuuden (ajalle 7.8.2019-30.5.2020) hakuaikaa. Opetettavat aineet: matematiikka n. 15 vvh, fysiikka ja/tai kemia n. 12 vvh, lisäksi luokanvalvojuus. Palkkaus OVTES:n mukainen. Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset, muut todistukset toimitetaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

rehtori Tuomo Järvenpää, puh. 044 7591343
tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Osoite: Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Tutustu työnantajaan